Home Årsberetning

Årsberetning

logo

Branderup Aktivcenters beretning 24 marts 2015.

Udgangspunktet for min beretning i år er at skue et år frem i tiden. Jeg glæder mig sgi allerede til marts 2016 – da skal vi fejre Aktivcenters 10 års jubilæum. Det er da ganske vildt at tænke på at for 10 år siden, skulle man ikke offentligt i Branderup sige at man ikke vidste hvad man skulle lave i sin fritid, alle ledige hænder var i sving med at bygge centeret hvad enten man bagte kage, lavede frokost, kørte jord fra, malede tømmer, søgte fonde osv. Og tager man et kig på billederne fra byggeriet som hænger i gangen ved omklædningsrummene, så fyldes man også med nostalgi, både over alt det der er sket siden det første spadestik for 11-12 år siden, nogle personer er blevet mere grå i toppen –. Men vi i bestyrelsen vil glæde os til at markere 10 års dagen på en eller anden måde, noget siger mig at det i hvert fald også er 10 års siden at der sidst var revy her i byen – måske var det et lille vink med en vognstang til det hvilende revyudvalgJ

I april 2014 konstituerede bestyrelsen sig i forbindelse med en arbejds/rengøringaften. Selve konstruktionen har ikke ændret sig det helt store de sidste par år; Undertegnede blev formand, Pia Jørgensen næstformand, Kirsten Willadsen kasserer. Mie Thomsen sidder fra lokalhistorisk forening, Jens Skovsgaard (Friskole), Marianne Decker (BUIF), Agnethe Gad (pensionistforening), Mona Brink (lokalråd).

Vi holdt arbejdsaften sammen med friskolen, vi fik gjort rent overalt i centeret (pudset vinduer, vasket skabe af osv), men af erfaring lærte vi sidste år, at det er ”spildt arbejde” at gøre så meget rent inden en byfest, for bagefter trænger centeret endnu mere til at blive rengjort end før. Så i år holder vi arbejdsaften d. 17 juni.

Noget af det, vi på sidste års generalforsamling var midt i, var foreningsanalysen som vi i samarbejde med BUIF var ved at få bearbejdet. Rent faktisk viste den jo, at der var nogen der ønskede at yde en indsats i foreningen, der var nogen der ønskede at der skulle gøres en særlig indsats for at få aktiviteter i gang især indenfor børneområdet, der var mere end 25 personer der ville gå til fræs hvis der blev oprettet sådan et hold (sjov, motion og diverse boldspil for 20 +) , men en ting er at notere ned sort på hvidt at man ønskede dette - jeg tænker bare hvor pokker blev de personer så af???

Der er ganske mange børneforældre, som ikke har en naturlig tilgang til foreningerne og det frivillige arbejde, og hvordan får man dem hjulpet i gang med at få de gode oplevelser ved at være frivillig i en forening.

Sidste efterår bøvlede vi en del med vores låsesystem i centeret, ledningerne i systemet mod skolegården var smeltet sammen, og et større elektriker arbejde måtte i gang. Alt mod skolegården er blevet skiftet til tykkere ledninger samt der monteret en ekstra ledning så systemet ikke er så sårbart. Og vi skal nok regne med at den anden side også kommer engang.

Sidste år til generalforsamling fortalte jeg lidt om vores vandproblemer i grøften mod Friskjærvej, og ja vi har haft øje på dette, og så sandelig også handlet. Der skyllede jo vand ned i stride strømme, en lørdag i vinters- og det væltede ned mod centeret. Så et par dage efter var en flok gæve mænd trukket i arbejdstøjet, støvler og spade og lidt maskineri fra Stenger, i løbet af en eftermiddag fik de lagt nye rør under de to afkørsler der havde større gennemstrøm end de forrige. Kommunen kom forbi og smed en klat asfalt oveni – og vupti det har faktisk hjulpet i hvert fald indtil videre.

Så har vi også haft problematik omkring vand der trængte ind af vinduerne i hallen, nærmere betegnet ved lamellerne. Vi havde tømrer til at kigge på sagen, nogle mente at hele vinduespartiet skulle ud for at sætte det bedre fast og fuge det endnu engang. Så var der nogle lokale kloge hoveder der mente, at problemet måske kunne stamme fra hullerne der var boret ind i vinduerne at det var der vandet kom fra. Vi hidkaldt Jensens farver som jo havde sat lamellerne op, han slugte ikke vores påstand med det samme, men han kunne jo godt se logikken i det. Gardinerne/lamellerne er speciel syet til vinduerne, så eneste løsning var at rykke dem opad for ikke at skulle have nye gardiner. Og jo det har også hjulpet efter der efterfølgende blev hevet endnu en midterskrue ud og hullet kittet til. Dog skal vi også blive bedre til at rengøre de kanaler der er i vinduerne for skidt, så vandet kan trække ud, i stedet for at stoppe til.

Ligeledes har vi også bøvlet med, at der dryppede vand ned på dækket ovenpå. Brian Jepsen har været oppe på taget, og havde en teori om at inddækningen til ovenlyspladerne ikke har været overlappet godt nok. Det blev ordnet her i foråret, og umiddelbart tror vi at det har hjulpet. Men der skal ikke megen sprække til for at der kan finde vand ind, og når vi er oppe i taghøjden kan vandet rende/løbe vidt omkring.

Uret i hallen er også blevet repareret, en printplade var i stykker, men det har ikke ændret ved at den stadigvæk render lidt stærkere end hvad normalt er.

Ellers af mindre investeringer har vi indkøbt papirservietter og automater dertil til toiletterne, samt trådkurve som skal monteres på væggene. Hygiejnisk skulle det være noget bedre end håndklæder. De er endnu ikke kommet op – men de er indkøbt og ligger lige og venter på den rette mand, nemlig Arnold Møller.

Henover året har vi haft diverse udlejninger udover de sædvanlige. DGI har lejet sig ind nogle gange fanebærerkursus/futsal fodbold, andre gange blev kurser aflyst pga. for få tilmeldinger, DGI har også haft lejet til enkelte minimix træninger når de ikke kunne være andetsteds, kommunen har igen her i marts lejet hallen til forflytningskursus (diverse hjælpemidler er opstillet og deres ansatte i plejesektoren er på kursus i forskellige teknikker). Der er en del der lejer hallen i forbindelse med at de laver idræt/motion ved familiesammenkomster o.l. I januar måned afholdte Aktivcenter sammen med Friskolen og støtteforeningen bag friskolen og naturbørnehaven koncert med Folkeklubben. Det hele gik næsten over forventning, det hele klappede, der var rigeligt med mad (på nær rødbeder, men det var jo så ikke det værste at løbe tør for), og Folkeklubben spillede lidt over to timer. Det eneste vi godt kunne have ønsket os, var flere mennesker, for udgifterne er jo næsten de samme, om man er 200 eller 400 gæster. Centeret og alle folkene bag arrangementet er ved at være rutineret i sådanne opgaver, alle ved hvem der gør hvad – og opgaverne løses i løftet flok.

At få lavet vinterens timefordelingsplan, var sidste år en kæmpe udfordring, der var både 1-2-3-4 timefordelingsedler som blev udsendt. Her gør vi i år opmærksom på at, ønsker til tider skal falde inden 1 juli i år, således at vi kan få puslespillet til at gå op ret hurtigt. Vi ved godt at mange på det tidspunkt ikke kender deres skoleskema, arbejdsplan osv. Men man kan blive ved med at ændre ting, og nogen gange skal man sætte rammerne, så indordner tingene/trænerne sig alligevel. Man skal huske at dem der ønsker at gå til aktiviteter skal vide noget tid forinden, hvornår man kan gå til tingene – ellers finder man udenbys, hvor man ved først i august hvornår man kan gå til de forskellige ting. Da vi startede med at træne i aktivcenter for 9 år siden, havde vi det på plads omkring starten af sommerferien, og det skal vi tilbage til igen.

I samarbejde med en flok ihærdige mødre blev der også arrangeret hoppeborgdage i slutningen af september, det var helt sikkert en succes – og det bliver også til i år igen, nemlig den sidste fredag og lørdag i oktober måned. En anelse senere på året, men så er vejret ikke for godt til andet.

I starten af oktober dannede vi også rammen om menighedsrådenes sogneaften med Lotte Heise, hvor Peter Thuesen prøvede sine talenter med lydteknik på denne dame – det var efter sigende et interessant bekendtskab sagde han.

Vi kan skam godt mærke her i vinter at den ugentlige udlejning er nedafgående, der har været flere ledige endda gode tider i hallen, et stærkt bekymrende fænomen. I de første del år da centeret blev indviet havde vi det modsatte problem, vi havde ikke hal timer nok til alle de aktiviteter der var gang i.

Centeret er nødsaget til at takke ja til alt udefrakommende idrætsaktivteter, og især DGI kursuserne med forplejning er der gode penge i for os, og hvor der er mindst arbejde i for os.

Vi er i gang med at sætte gang i at få omskiftet låsene og nøglerne til Aktivcentret. Der er enkelte (og det er nok dem der er her mest) deres nøgler er ved at være slidte og skal nørkles i. Samtidig så erkender Per også at der ikke er så meget styr på nøglerne mere som der burde være. Så han har fået et godt tilbud ved Davidsen, og vi sætter dette i værk engang her i april måned. Vi skal nok oplyse så godt som vi nu kan når det sker, så man kan få omskiftet sin nøgle. Det er stadigvæk Per Hansen der er tovholder på dette.

Julebal sidst i november, der var omkring 140 tilmeldte, og det var noget mindre end vi plejer. Vi rykkede det hele ind i den store del af hallen for ikke at det virkede for voldsomt – og det var en rigtig god ide. Musikken blev leveret af Steffen DJ og der blev danset og danset, slået søm i og stemningen var god. Vi har fået mange tilbagemeldinger på at det var meget mere hyggeligt at sidde trangt, alle kom hinanden ved, og det virkede ikke så stort og tomt, som hvis det var i hele hallen. Så med mindre vi bliver 300 deltagere til næste julebal, så bliver det som sidst. Så sæt endelig X i kalenderen den sidste lørdag i november, vi er klar. Oveni blev overskuddet også noget større end ved de andre år, hvor vi havde store omkostninger på levende musik.

Så fik vi i januar officielt overrakt et bevis fra Nordea Fonden på deres tilskud til indkøb af foldbare skummåtter. Vi havde i sep. 14 søgt fonden om penge til dette, og glæden var stor da de ringede og fortalte at de gav 6.860 kr. til dette. Vi har så købt 12 måtter som kan foldes sammen så de kan tages og bæres i et håndtag. Familieidræt søgte også folkeoplysningsudvalget i dec. 14 om tilskud til indkøb af rullebrædder og tæppefliser, de er nu endelig også ankommet. Når generalforsamlingen er overstået og de forskellige udvalg i BUIF er fundet – så vil vi i samarbejde få ryddet godt op i redskabsrummet og i de store skabe, således at alle ting får en fast plads.

Så har vi også fået den ene basketball kurv op på væggen i den ende mod foyeren. I rigtig mange år har de to store basket stativer til væggen ligget i depotet og fyldte. Vi havde undersøgt ved Virkelund sport hvad det ville koste at få dem sat op, og det kunne vi ikke betale os fra. Vi begyndte at snakke om at sælge dem igen, lige indtil Peter Hald sagde, at det kunne han da ordne. Han har været på værkstedet og fået lavet beslag til den ene, som nu er sat op (den mangler lige lidt maling). I den anden ende skal den sættes direkte på væggen. Og den er afprøvet, der er hul igennemJ

I sidste uge var der en delegation af folk fra Ørestaden på besøg i centeret. En studerende der var indover lokalrådet projekt for nogle år siden, havde fortalt ”den gode historie” om livet på landet og om hvordan man samlet kan skabe projekter. De tog turen herover og Mie og Jet viste dem rundt og fortalte om centerets historie.

Kommunen sender også 2 gange i året en skrivelse ud angående deres halrenoveringspulje, man kan søge til større renoveringsopgaver samt energibesparende foranstaltninger. Vi har i bestyrelsen snakket lidt om at få en udefrakommende ud til at komme med beregninger på om der er penge at hente ved at lave diverse foranstaltninger i foyeren så vi kan spare på varmeregningen , men vi må blankt indrømme at lige netop der har vi en ting vi ikke har fået gjort mere ved. Ingen af os har haft tiden til at få arrangeret dette. Dejligt man kan søge til sådanne ting, men det kræver også at man der skal finde frivillig tid ud over det daglige – og det kan godt være svært at afse.

Vi udvider også vores ansættelseskartotek her til 1 april. Vi ansætter en havemand et par timer hver 14 dag indtil efteråret, disse timer har før været på rengøringen, men rengøringsmanden vil gerne undvære dette.

I det sidste års tid har jeg/bestyrelsen 4-6 gange i løbet af året udsendt nyhedsbrev rundt pr mail, slået det op på opslag, lagt det på centerets profil på facebook. Det er vigtigt at få udsendt store som små informationer om hvad der sker. (venner med os på facebook, mailliste)

Stadigvæk er der en masse folk der hjælper os helt uden at tage initiativ i det daglige, uden jer var vi da ilde stedt. Især vil jeg takke Peter Thuesen for at hjælpe os når det omhandler noget med teknikken, højtalerne, mikrofonerne. Lige især ved større arrangementer hvor det hele afhænger af, at teknikken virker /hvis ikke det virker falder alt til jorden– da overlader vi det trygt til dig. En aftale er en aftale – og det funker. Tak til alle jer der bare gør tingene, når i kan se at der skal gøres noget/der skal handles nu og her (rive gårdsplads, vaskes vinduer o.l)

Tak til min bestyrelse for at I træder til når der skal uddelegeres opgaver, det kan godt være det ikke er så mange møder i bliver bebyrdet med i centeret, men jeg skal hilse og sige at der gøres et stort arbejde i kulissen. Der er hver uge noget der skal tages fat om, noget der skal laves, nogen der skal ringes til og ikke mindst opgaver der skal følges op på, og den fornemste opgave for mig er at få uddelt det ansvar, at alle tager hånd om det der skal løses, men stadigvæk sikre at opgaverne så bliver løst.

På Aktivcenters vegne Gitte Boyschau