Home

Branderup Aktivcenter

Branderup Aktivcenter er en selvejende institution beliggende ved skolen i Branderup. Projektet var befolkningens ønske siden år 2000, hvor frivillige ildsjæle begyndte at arbejde på ideen. En stor del af Aktivcenter er således bygget på frivilligt arbejde. Sammen med de lokale håndværkere trådte befolkning i og omkring Branderup igennem 1½ år i arbejdstøjet og bidrog dermed til, at vi kunne bygge centeret til en pris, hvor vi næsten selv kunne skaffe midlerne til finansieringen.

Byggeriet består af en halv hal på 750 kvadratmeter med tilhørende foyer og opholdsarealer. Udover aktiviteter som gymnastik, badminton, dans, volleyball, bueskydning, ældreidræt m.m., er husets store sal blevet indrettet, så den egner sig til musik og teater med scene og lyssætning.

Via en hejsevæg kan hallen deles i to dele.

Et rum er indrettet til den lokalhistorisk forening, der er et multimedielokale til IT-aktiviteter, og åbne opholds- og væresteds-arealer fungerer i samspil med salen. Aktivcenter rummer to mødelokaler som kan lejes til møder/generalforsamlinger og diverse kursuser.

Branderup Aktivcenter rummer utrolig mange aktiviteter, og vi er kommet rigtig godt i gang med udlejningen af huset.