Home Nødvendig vedligehold

Vedligehold Aktivcenter aktuelt

 Hold øje med tagbrønde, vej/gårdsplads riste, kloak, tag og skotrender !

Hvis der skal laves noget vigtigt, så sig til, Ring eller skriv til Gitte Boyschau tlf 244204995,

så finder hun en som kan tage sig af det. Vigtigt, det er måske noget som kan ødelægge værdier fremover!

Emne eller problem Aktivitet Hvem Dato Problem Tiltag / forebyggende

grus i vejbrønd nord

repareret / ændret Torben Ryvang ca 1/5 23 kanter for skrå brønd hævet med ring

Afløbsristene ud til Friskærvej

tømt for grus og slam 123 1-4-2023 grus fra pladsen  Kig i brøndene efter grus, hvis grus er oppe ved afløbsrør, fjern omgående og rens de andre samtidig
 Tagnedløb til tagbrønde løber over Nedløbsrør tømt rør skyllet  123 27-8-22  bolde i tegrende og rør   bøjler monteret over nedløb