Læring i Branderup

Log påHome Om Aktivcenteret

Om Branderup Aktivcenter

Aktivcenteret set ude fraBranderup Aktivcenter er en selvejende institution beliggende ved skolen i Branderup. Projektet var befolkningens ønske siden år 2000, hvor frivillige ildsjæle begyndte at arbejde på ideen. En stor del af Aktivcenter er således bygget på frivilligt arbejde. Sammen med de lokale håndværkere trådte befolkning i og omkring Branderup igennem 1½ år i arbejdstøjet og bidrog dermed til, at vi kunne bygge centeret til en pris, hvor vi næsten selv kunne skaffe midlerne til finansieringen.

HallenByggeriet består af en halv hal på 750 kvadratmeter med tilhørende foyer og opholdsarealer. Udover aktiviteter som gymnastik, badminton, dans, volleyball, bueskydning, ældreidræt m.m., er husets store sal blevet indrettet, så den egner sig til musik og teater med scene og lyssætning.

Via en hejsevæg kan hallen deles i to dele.

Et rum er indrettet til den lokalhistorisk forening, der er et multimedielokale til IT-aktiviteter, og åbne opholds- og væresteds-arealer fungerer i samspil med salen. Aktivcenter rummer to mødelokaler som kan lejes til møder/generalforsamlinger og diverse kursuser.

Branderup Aktivcenter rummer utrolig mange aktiviteter, og vi er kommet rigtig godt i gang med udlejningen af huset.

FoyerI hallen er der aktiviteter fra morgenstunden af, hvor skolen har undervisning. Om eftermiddagen/aftenen er der aktiviteter såsom gymnastik, fodbold, bueskydning, folkedans, badminton m.m., som man kan gå til.

I vinterhalvåret er der 3 klubber fordelt på eftermiddage og aftener, som er henvendt til børn fra 3. klasse og opefter.

Ligeledes har diverse mødelokaler igennem vinteren været udlejet fast til kurser såsom patchwork o.l. Hallen er ideel at bruge til større arrangementer såsom møder og foredrag, idet den halve hal kan lukkes af i to afdelinger via en hejsevæg i midten.

Vi har i løbet af sommeren afholdt ikke mindre end 6 aftener med fællesspisning med efterfølgende fysiske aktiviteter. Der har været arrangeret flere forskellige foredrag, gymnastikopvisninger m.m.Det ene mødelokale kan mørklægges således at der kan fremvises eks. lysbilleder, diasshow.

Der er trådløst netværk i centeret.

Aktivcenter drives af frivillige ildsjæle. Der knokles frivilligt for, at holde omkostningerne nede på driften for, at få centeret til, at være et sted hvor alle har råd til at være. Det eneste vi betaler os fra i driften er den daglige rengøring i centeret.